Marketingová strategie

Marketing strategie

Marketingová strategie vám pomůže komplexně uchopit celkový marketing. Jak lépe pochopit svoji cílovou skupinu, znát konkurenci a mít jasně stanové cíle, kterých chcete pomocí marketingu dosáhnout. Nezbytná je i analýza stávajícího stavu a postup, jak daným cílům dojít a v jakém časovém horizontu.

Co je marketingová strategie

Formulace Marketingová strategie:

Je to celková a komplexní strategie, jak zlepšit či uchopit marketing vašeho byznysu. Součástí je analýza, web, konkurence, cílové skupiny (persony), brand, marketingové kanály, nákupní cykly, cíle, náklady a ideálně i road mapa postupu.

Marketingová strategie
Zdroj: https://www.thenina.com/5-marketing-strategies-for-architecture-firms/ 

Kdy potřebujete marketing strategii?

Zřejmě jste ve fázi, kdy uvažujete o tom, že by se vám mohla hodit marketingová strategie.

Zpravidla to poznáte podle následujících příznaků:

 • Vaša stávající strategie nemá jasný řád, případně ani strategii nemáte.
 • Někde vám utíkají peníze a nevíte kde.
 • Máte málo objednávek/poptávek a nevíte, jak je navýšit.
 • Neznáte pořádně svojí cílovou skupinu a nevíte, jak s ní správně komunikovat.
 • Znáte svojí konkurenci, ale nevíte, co v marketingu přesně dělá a proč je úspěšnější.
 • Neznáte nákupní cykly a nevíte, jak své zákazníky oslovit ve správný čas na správném místě.
 • Nemáte jasně stanovené cíle a jak jich dosáhnout.
 • Nevíte, zda máte dobrý web – nebo to víte, ale nevíte, co je špatně (zda je to design, obsah, SEO nebo UX).
 • Správa sociálních sítí je pro váš neznámou a nevíte, jak je správně uchopit
 • PPC kampaně nemáte, nebo nevíte, zda jsou nastaveny správně a zda nevyhazujete peníze příliš obecným cílením.
 • SEO je pro vás španělská vesnice, ale potřebujete být vidět v neplaceném vyhledávání.
 • Máte pokrytý správně e-mailing a vytěžujete svou bázi kontaktů? Je dostatečně vysoké CTR a konverze?
 • Máte vyřešeny dílčí kroky, ale chybí vám celkový komplexní pohled někoho zvenku, kdo nemá tunelové vidění.

Marketingovou strategii vám zpracuje marketingový stratég (více o tom, jak ho vybrat).

Jaká by marketing strategie firmy NEMĚLA být

 • Příliš stručná a nekonkrétní.
 • Ve formátu, který z podstaty nemůže pojmout příliš komplexní informace a data (např. powerpoint).
 • Obecná (a rady typu: Musíte být na FB, protože je tam dnes každá firma).
 • Bez konkrétních cílů a jak jich dosáhnout (zvýšení návštěvnosti a tržeb není cíl: Cíl je např. 3000 objednávek/měsíc do 6 měsíců od zahájení propagace).
 • Bez dat, analýz a správné interpretace (je potřeba data získat, vyhodnotit a udělat realistické závěry).
 • Příliš obchodnická a přehnaně optimistická (marketing by měl být „data driven“, ne o dojmech a snech).
 • Zaměřena příliš na jednu oblast (důležitý je komplexní pohled prolínající se všemi vhodnými kanály).
 • Bez znalosti cílových person (je potřeba znát své zákazníky a umět se do nich vžít a znát jejich potřeby).
 • Bez definice produktu, cenové strategie, pozice na trhu a konkrétního byznys modelu.
 • Bez analýzy konkurence (musíte znát své konkurenty, i když se nejdná o přímou konkurenci).
 • Příliš detailní (je potřeba se neutopit v detailech a jasně/stručně vystihnout jádro věci).
 • Odtržená od byznysu klienta (můžeme se bavit hodiny o způsobech marketingu, ale ve výsledku klienta zajímají konkrétní tržby a návratnost investice).
 • Bez znalosti trhu (je potřeba pochopit daný trh, klienta a přidanou hodnotu produktu).
 • Zaměřená pouze na marketing (je potřeba řešit přesahy do byznysu, obchodu, developmentu, HR a dalších oblastí).
 • Příliš analytická a odborná (je potřeba jí umět i vysvětlit laikovi, který nezná odborné marketing výrazy).
 • Příliš dlouhá (není to knížka nebo studie, je potřeba včas analýzu ukončit a aplikovat jí do praxe)
 • Do šuplíku (strategie se dělá pro následnou realizaci, určitě to není něco, co se jednou vytvoří a nechá být).
 • Neměnná (strategie není pevně daná, je to pouze návod a nástřel. Není to hotová věc a je potřeba jí neustále aktualizovat na základě aktuální situace).

Proč je důležitá marketingová strategie

Marketingová strategie vám pomůže lépe uchopit celkový marketing, plánovat dopředu, mít jasný cíl a strategicky se rozhodovat.

Umožní vám vidět tzv. big picture, rozplánovat si finanční stránku věci a zasadit si tento obrázek do celkové byznys strategie.

Pro marketingového stratéga je zase důležité mít celkový přehled o vašem byznysu, konkurenci, produktu, cílových personách.

Dále pak znát budget, sestavit si tým a stanovit si jasné cíle, kterých má marketing dosáhnout.

Co vám strategie přinese

 • Big picture ohledně marketingu.
 • Lepší rozhodování, do čeho investovat.
 • Co se dosud dělalo a jaký to mělo výsledek.
 • Zda vám někde neunikají peníze – ztrátová investice.
 • Jestli není někde naopak ztracený potenciál pro růst.
 • Znalost, co dělá konkurence a jak to funguje/nefunguje.
 • Rozdělení kompetencí – kdo má co na starost.
 • Jasně stanovené cíle a časový horizont.
 • Plán, co by se mělo dělat do budoucna a odhad výsledků.
 • Návratnost investice do marketingu v daném čase.

Troufám si tedy říci, že bez komplexní a odborné marketingové strategie je jakékoliv rozhodování o investicích do marketingu, střílení na slepo a vyhazování peněz z okna.

Nerozhodujte se podle pocitů (či intuice), lepší je rozhodovat se podle dat a informací.

Samozřejmě ani marketingová strategie není plán na všechno. Je potřeba jí průběžně přizpůsobovat situaci a sladit jí s ostatními strategiemi (byznys, produkt plán, obchodní strategie, atd.).

 

Co v marketing strategii řešíme

Krátce:

 • Brand (Co je značka, co představuje, jak komunikuje a její vizuální podoba, atd.)
 • Kdo je zákazník (co řeší, jaké má potřeby, kde se pohybuje, co ho zajímá, atd.)
 • Kdo je konkurence a v čem se můžeme odlišit (případně i inspirovat, nebo vymezit)
 • Webová a celková prezentace – Jak působíte osobně, jak na webu a na jiných platformách.
 • Obsahová a komunikační strategie (jaký obsah tvoříme, čím je přínosný, jak konvertovat zákazníka)
 • Performance kampaně – Správné nasazení, správa vyhodnocení výsledků.

Jednotlivé aspekty strategie

Než přejdeme k vypracování strategie, tak se vždy ptám na mnoho různých otázek, které mě dovedou k tomu, jak funguje marketing nyní a co se dá případně zlepšit.

Marketing strategie z hlediska brandu
Zdroj: https://medium.com/@sanyampahwa97/the-power-of-branding-1f5798f79ccc

Brand

Esence celé strategie. Proč u některé značky nakupujeme a u jiné ne, když mají podobné ceny i zboží?

Co je to vlastně ten brand?

Brand je souhrn různých asociací, které si okamžitě spojíme s nějakou značkou.

Když se např. řekne Apple, všichni si hned vybaví nakousnuté jablko, macbook, ipod a iphone, bílou elegantní designovou jednoduchost, kvalitu, rychlost a určitý životní styl s tím spojený. Ale třeba také drahé produkty, příliš velký důraz na design a určitě pozérství (tak to mohou třeba vnímat lidé, kteří jsou odpůrci apple).

Brand není jen název, design nebo marketing daného produktu. Je to celý souhrn všech aspektů, které vedou k tomu, že daná značka je známá a může mít velký zástup fanoušků (ale i odpůrců).

 

Kdo je zákazník?

 • Komu chceme prodávat naše služby?
 • Proč by právě jeho měly naše služby zajímat?
 • V čem konkrétně naplňujeme nějakou jeho potřebu?
 • Proč by si měl nakoupit právě u nás?

Kdo je konkurence

Nevěřte tomu, že nemáte žádnou konkurenci, nebo že vás vůbec nezajímá. Výdycky by vás mělo zajímat to, jak konkurence funguje, co nabízí a zda vám nepřebírá z jakéhokoliv důvodu zákazníky.

 • Kdo je vaše přímá konkurence v marketingu?
 • Kdo se zobrazuje ve vyhledávačích (organic i ppc)?
 • Kdo je nejvíce vidět a kde?
 • V čem se můžete inspirovat a kde naopak vymezit?
 • Co má konkurence a vy ne?
 • Kolik peněz investuje do marketingu?

Webová a celková prezentace

 • Jak působíte na lidi při osobním setkání?
 • Působíte stejně autenticky i na svém webu?
 • Je váš web místo, na které jste hrdí a rádi na něj odkazuje každého zájemce?
 • Funguje váš web správně a je spolehnutí, že zákazník lehce a snadno provede objednávku?
 • A jak působíte na sociálních a jiných platformách?
 • Je vaše komunikace a vizuál konzistentní?
 • Působíte všude stejným dojmem a rádi na své sociální sítě odkazujete?

Obsahová a komunikační strategie

 • Co chcete komunikovat?
 • Jaký typ sdělení?
 • Kdo je příjemce sdělení?
 • Jaká forma ho osloví?
 • Jaká četnost?
 • Jak návštěvníka konvertovat na zákazníka?
 • Jaké výzvy k akci?
 • Máte podchyceno celé UX procesu?
 • Umíte správně vyhodnotit přínos obsahu?

Pokud máme odpovědi na otázky, pak můžeme např. zvolit:

 • Obsahovou strategii pro blog (i SEO)
 • Obsahovou strategii pro sociální sítě
 • E-mailing strategii
 • PR strategie pro média a veřejnost
 • Linkbuilding strategie v rámci PR
 • Strategie multimédií (video, podcast, e-book, prezentace, atd.)

Performance kampaně

 • Máte nastaveny bezchybné kampaně, které vám generují pravidelné návštěvy a objednávky?
 • Máte dostatečně vysoké CTR a adekvátní cenu za proklik (CPC)?
 • Jaká je cena za jednu průměrnou objednávku?
 • Jaká je návratnost investice za dané náklady do performance kampaní?
 • Umíte měřit každou konverzi a víte, z jakého zdroje pochází?
 • Utrácíte náklady efektivně a vyplatí se vůbec?

Jak vypadá marketingová strategie

 • Analýza stávajícího stavu (na čem jsme a kam chceme směřovat, jak toho dosáhnout)
 • Poznání konkurence a person (kdo je můj zákazník a proč by měl u mě nakupovat a ne u konkurence)
 • Oslovení zákazníka – prvotní oslovení (SEE)
 • Druhé oslovení zákazníka – přesvědčovací fáze (THINK)
 • Samotný nákup zákazníkem – přístupnost, snadný průběh a zaháčkování do budoucna (DO)
 • Opakované oslovení zákazníka a následná dlouhodobá péče o pravidelné klienty (CARE)
 • Budování značky a zákaznické péče, přímý prodej – BRAND
 • Budování LOVEBRAND – lidé značku zbožňují a ztotožňují se s ní

Teoretické marketingové strategie

Existuje několik různých přístupů marketingových strategií.

Osobně jsem spíše praktik, který si vytvořil vlastní autentickou strategii během své více než 11 leté praxe, ale je dobré znát i některé teoretické přístupy kolegů, kteří celý moderní marketing definovali.

Zde je několik přístupů známých teoretiků marketingu:

 • Marketingová strategie podle Kotlera
 • Porterovo kolo konkurenční strategie

 

Marketingová strategie podle Kotlera

Philip Kotler, otec moderního marketingu, definoval marketingovou strategii jako analytický proces, který identifikuje a uspokojuje potřeby zákazníků prostřednictvím produktů nebo služeb, které firma nabízí.

Kotlerova teorie marketingové strategie také zdůrazňuje důležitost segmentace trhu, cílení a pozicování. Segmentace trhu znamená rozdělení trhu na jednotlivé skupiny zákazníků s podobnými potřebami nebo chováním.

Cílení se týká výběru segmentů, na které se firma zaměří. Pozicování je o vytváření jedinečného dojmu v mysli zákazníka, který odlišuje produkt nebo službu od konkurence. Kotler, P., & Keller, K. L. (2015). Marketing Management (15th ed.). Pearson

 

Porterovo kolo konkurenční strategie

Porterovo kolo konkurenční strategie, známé také jako Porterův model pěti sil, je nástroj, který pomáhá firmám pochopit konkurenční prostředí ve svém průmyslovém sektoru.

Model identifikuje pět klíčových sil, které ovlivňují konkurenceschopnost firmy: hrozbu nových konkurentů, hrozbu náhradních produktů nebo služeb, vyjednávací sílu dodavatelů, vyjednávací sílu zákazníků a intenzitu konkurenční rivality.

Strategie firmy by měla být navržena tak, aby minimalizovala dopad těchto sil a zvýšila konkurenční výhodu firmy.

Například, firma může zvýšit svou konkurenční výhodu tím, že bude nabízet unikátní produkty (snížení hrozby náhradních produktů), vytvoří silné vztahy s dodavateli (zvýšení vyjednávací síly dodavatelů) nebo se zaměří na specifický segment trhu (snížení hrozby nových konkurentů). Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. The Free Press.

 

Co jsou marketingové cykly (STDC)

Marketingové cykly jsou jednotlivé fáze nákupu, ve kterých se aktuálně zákazník nachází.

Rozlišujeme fáze:

 • SEE (vidět) – Zákazník narazil na naši značku, např. viděl reklamu.
 • THINK (přemýšlet) – Zákazník již přemýšlí o naší značce, zaujali jsme ho.
 • DO (konat) – Zákazník se již rozhodl a provedl nějakou akci – objednávka, poptávka, atd.
 • CARE (starat se) – Zákazník již nakoupil minimálně dvakrát a my máme možnost s ním dále pracovat.

 

Co je 4P

Součástí marketingového mixu jsou 4 P, konkrétně:

 • Product – produkt
 • Price – cena
 • Promotion – propagace
 • Place – místo

Produkt

Je potřeba vědět, co prodáváte, jak to pomáhá uspokojit potřebu zákazníka a proč by si to měl koupit zrovna u vás. Pokud nabízíte produkt, který nikdo nechce, nebo je naopak příliš konkurenční. Budete mít velmi obtížné podmínky.

V případě produktu, který nikdo nechce – budete potřebovat investovat nemalé peníze na kreativu a kampaně, které přesvědčí zákazníka, že váš produkt potřebuje.

Pokud nemáte dostatečné konkurenční výhody, pak budete muset opět investovat nemalé peníze do masivní kampaně, která vám umožní předběhnout konkurenci.

Obě strategie nejsou ideální a výsledek je nejistý.

Optimální produkt je ten, který má konkurenční výhodu a řeší nějaký problém či uspokojuje potřebu zákazníka.

Zásadní je srozumitelnost produktu a to, zda zákazník spatřuje v produktu hodnotu, za kterou je ochoten utratit (či investovat) své peníze.

 

Cena

Musíte zvolit takovou cenu, která bude konkurenční a zároveň vám umožní mít dostatečně vysokou marži. Cenová strategie je naprosto zásadní a zvolit tu správnou je velmi obtížné.

Existuje klasická poučka, že když máte převis poptávky a omezené kapacity, pak je ideální cenu zvýšit.

Pokud máte cenu příliš nízkou, můžete evokovat nízkou kvalitu a zařazení do škatulky tuctového zboží. Existují však strategie, kde se nízká cena vyplatí a kompenzuje se to vyšším prodejem množtsví.

Pokud máte naopak cenu příliš vysokou, riskujete, že velmi snížíte poptávku, nebo odradíte některé zákazníky tím, že ve vašem produktu nevidí adekvátní hodnotu za danou cenu.

Pokud je cena produktu příliš vysoká, počítejte s výrazně delšími nákupními cykly.

 

Propagace

Pokud máte dobrý produkt a stanovenou optimální cenovou nabídku, pak je načase dát o vašem produktu vědět. Je častou chybou, že si někteří podnikatelé myslí, že dobrý produkt se propaguje sám.

Je určitě výhoda mít dobrý produkt a výrazně to usnadňuje práci. Nicméně si musíte uvědomit, že aktuálně jsou všichni potenciální zájemci zahlceni neskutečně velkým množstvím informačního balastu.

Pokud je chcete oslovit, musíte vymyslet chytře zacílenou propagační kampaň.

 

Místo

K tomu aby byla kampaň úspěšná, potřebujete znát svojí cílovou skupinu a ve vhodnou chvíli, na vhodném místě, jí oslovit. Vyžaduje to detailní znalost cílových person.

Pokud vám do sebe všechno zapadne, můžete získat pozornost a následně s ní dále pracovat, až ke konkrétnímu nákupu.

 

Marketingová teorie 4C

Teorie 4 P měla určité kritiky, kteří namítali, že se celá teorie točí spíše kolem daného podniku a vlastně vůbec neodráží pohled samotného spotřebitele. Vznikla proto nová teorie 4C.

Je to novější teorie, která více reflektuje současný trh, kdy většina lidí je online, používá sociální sítě a má mnohem více možností výběru dle svých preferencí.

 • Consumer (zákazník) – naplnění potřeb zákazníka.
 • Cost (náklady) – co musí zákazník vynaložit, aby za to dostal daný produkt.
 • Convenience (pohodlí) – jak snadno (nebo obtížně) dostupný produkt je.
 • Communication (sdělení) – Nejde již jen o jednosměrnou komunikaci, ale i o možnost komunikace zákazníka s danou značkou.

 

SWOT analýza

V rámci marketingové strategie je možné využít i možnosti SWOT analýzy.

SWOT je zkratka pro (S = Strengths (Silné stránky), W = Weaknesses (Slabé stránky), O = Opportunities (Příležitosti), T = Threats (Hrozby).

Můžete rozdělit jednotlivé aspekty vašeho byznysu:

Silné stránky

 • V čem jste silní a nejlepší?
 • Co vám jde nejlépe?
 • V čem nemáte konkurenci?
 • Co můžete využít ve vás prospěch?

Slabé stránky

 • Kde jsou naopak vaše slabiny?
 • Co vám nejde, nebo nechcete dělat?
 • V čem vás konkurence předbíhá a válcuje?
 • Co hraje ve váš neprospěch?

Příležitosti

 • Kde vidíte příležitost na zlepšení?
 • Co můžete zlepšit?
 • jak udělat ze slabých stránek silné?
 • Kde můžete konkurenci předběhnout?

Hrozby

 • Může být naplnění některých slabých stránek do extrému.
 • Finanční situace, katastrofy, válka, atd.
 • Nástup nového silnějšího konkurenta.
 • Vyhrocení konkurenčního boje.

 

Pozice na trhu

Je potřeba vědět a znát, jaká je pozice vašeho produktu na trhu a kde se nacházíte v rámci konkurenčního prostředí.

Positioning v marketingu odkazuje na strategii, s jejíž pomocí si značka vytváří jedinečné místo a hodnotu v mysli cílové skupiny. Je to způsob, jakým se značka odlišuje od svých konkurentů a jak je vnímána zákazníky.

Positioning může být založen na různých faktorech, jako je cena, kvalita, výhody produktu, zákaznický servis, a může být také vytvořeno prostřednictvím reklamy a marketingových komunikací.

V kontextu produktu je positioning způsob, jakým se produkt prezentuje a odlišuje od ostatních produktů na trhu.

Je to strategie, která umožňuje produktu získat konkurenční výhodu tím, že ho vymezí vůči ostatním produktům na trhu a ukáže jeho jedinečné hodnoty a výhody. Ries, A., & Trout, J. (1981). Positioning: The Battle for Your Mind. New York: McGraw-Hill.

 

Propagační mix

Propagační mix, také známý jako marketingový komunikační mix, je soubor různých nástrojů, které společnosti využívají k doručení jasné, konzistentní a přesvědčivé zprávy svým cílovým skupinám.

Propagační mix obvykle zahrnuje následující prvky:

 1. Reklama: Jakýkoliv placený formát neosobní prezentace a propagace nápadů, zboží nebo služeb sponzorovaných jasně identifikovatelným odesílatelem.
 2. Osobní prodej: Osobní prezentace obchodníka s cílem prodat a budovat vztahy se zákazníky.
 3. Prodejní podpora: Krátkodobé stimuly, které podporují nákup nebo prodej zboží a služeb.
 4. Public Relations (PR): Budování dobrých vztahů s veřejností různými nástroji, aby byl získán příznivý obraz a řešily se negativní situace.
 5. Direct Marketing: Bezprostřední komunikace s cílovými zákazníky s cílem získat okamžitou reakci a podporovat vztah s nimi.

 

Co je strategický marketing?

Je to specificky zaměřený marketing, který je zpravidla založený na konkrétní strategii a datech.

Tato strategie by neměla být na základě pocitů či pouhé zkušenosti nějakého marketéra.

Správná strategie je podložená pomocí relevantních dat, výzkumu, dotazníků, testování, atd.

 

Kde shánět data pro marketing strategii

Ukázka příkladů nástrojů, kde se dají sehnat data pro analýzu.

 

Strategie musí mít jasný cíl, postup a potřebný budget.

Strategický marketing by měl být napojen na produkt, obchod a development. Je zde důležitá úzká a intenzivní spolupráce.

Marketingová strategie – vzor

Toto je nástřel mé strategie (může se lišit dle potřeby dané situace, rozsahu a požadavků daného klienta).

Co by měla obsahovat marketing strategie

 • Analýza webu
 • Analýza konkurence
 • SEO
 • Social a konkurence
 • E-mailing
 • PR propagace
 • Performance audit
 • Produkt
 • Cenová strategie
 • Konkurence
 • Persony
 • Nákupní fáze
 • Brand
 • Cíle strategie
 • Marketing tým
 • Náklady a finanční stránka
 • Road mapa (TO-DO)

 

Je potřeba brát v potaz, že každá strategie je individuální a může se lišit obsahem. Můžete si být jisti, že strategii dělám skutečně na míru a ne podle jedné šablony.

Rozpis jednotlivých kapitol

Analýza webu

Analýza stávajícího stavu webu a co je potřeba případně zlepšit. Vycházím nejčastěji z údajů analytických nástrojů, jako např. GA4, Search Console, similar web, hotjar, apod.

Řeším zdroje návštěvnosti i tržeb, zařízení, retenci, cílové skupiny, nejlepší stránky, klíčová slova, atd.

Analýza konkurence

Dívám se na 2-3 hlavní konkurenty. jaké jsou nejčastější zdroje návštěvnosti, do čeho investují, jaká je jejich cílová skupina, co jim funguje a co ne.

Kde se inspirovat a kde naopak dělat věci jinak. Zajímá mě konkurence z hlediska jejich marketingu. Toho, jak umí svou službu či produkt prodat.

SEO

Projdu hlavní aspekty SEO a zkontroluji., zda máte všechno správně nastaveno. Zajímá mě technická stránka webu, klíčová slova, obsah a externí odkazy.

Je to takový základní nejnutnější SEO checklist pro zobrazení webu ve vyhledávačích.

Social a konkurence

Dívám se na to, jak konkurence propaguje své produkty/služby na sociálních sítích. Vycházím ze základní konkurence, kterou jsem posuzoval u webů.

Nejčastěji se jedná o sociální sítě: Facebook/IG, Linkedin, YouTube a případně další sítě podle oboru.

E-mailing

Zhodnotím fungování stávajícího e-mailingu, případně doporučím způsob, jak e-mailing nastavit (pokud není).

Zajímá mě databáze, četnost, obsah sdělení a cílení na různé nákupní cykly. Hodnotím i úspěšnost kampaní a efektivitu. 

PR propagace

Pokud jsou nějaké mediální PR výstupy, pak je posoudím a doporučím, zda jsou koncipované správně. Případně vymyslím další možné způsoby propagace.

Performance audit

Zkontroluji stávající PPC kampaně a jejich úspěšnost. Doporučím případné změny, jak kampaně zlepšit, upravit či rozšířit.

Řeším množství zobrazení, míru prokliku, cenu za klik, konverze, cenu za konverzi a celkové náklady za kampaně.

Produkt

Co nabízíte, jaké jsou konkurenční výhody, v čem se lišíte, jaká je vaše pozice na trhu. Celkově projdu váš produkt a jeho uchopení z hlediska marketingu. produktem jsou v tom případě míněny i služby.

Dobře vymyšlený produkt je alfou a omegou celkové úspěšnosti.

Cenová strategie

Jaká je cena vašeho produktu, zda je konkurenční, jaká je vaše cenová strategie a možné další scénáře pro uchopení ceny.

Pokud nemáte dobře vymyšlenou cenovou strategii, může být celé snažení marketingu zbytečné.

Persony

Obvykle vás z hlediska vašeho byznysu zajímají cílové skupiny. Z hlediska marketingu však neřešíme pouze anonymní cílové skupiny, ale snažíme se zaměřit na konkrétní lidi – tj vaše zákazníky.

Zajímá mě tedy, o jaké konkrétní lidi se jedná, co je zajímá, jak komunikují, kde se vyskytují, jaké mají potřeby a jak tyto potřeby naplnit.

Nákupní fáze

Rozlišujeme 4 nákupní cykly/fáze: SEE, THINK, DO a CARE.

Je potřeba zjistit, v jaké fázi se jednotliví zákazníci nacházejí a jak s nimi v té dané fázi pracovat.

Je rozdíl, pokud zákazník pouze někde o vašem produkt slyšel, nebo zda se již jedná o zákazníka, který nakoupil jednou či vícekrát.

Pro každou fázi je potřeba vymyslet dílčí strategii.

Brand

Kdo jste, v čem se lišíte a jaké jsou vaše hodnoty. Zkoumám jádro celé vaší značky a týmu. Zajímá mě, jak komunikujete, jak působíte a jak chcete vystupovat navenek.

Sérií různých otázek dám dohromady váš celkový brandový obraz, se kterým je možné dále pracovat.

Brand obvykle nevymýšlím, spíše se snažím uchopit vaše vnímání vlastní značky a poté z toho sepsat nějaký ucelený závěr, případně doporučení na zlepšení.

Někdy pomůže, pokud si dáme na tuto sekci samostatný brainstorming.

Cíle strategie

V této sekci si definujeme, jakých cílů chcete dosáhnout a v jakém časovém horizontu.

Je důležité si specifikovat realistické cíle a díky tomu jsem schopen naplánovat strategii, finanční náročnost a velikost realizačního týmu.

Marketing tým

Na základě cílů strategie jsem schopen doporučit, kdo bude jednotlivé činnosti dělat a jak to bude časově náročné.

Možností je i zahrnutí vašeho týmu, se kterým již spolupracujete (externí) nebo i interní tým ve vaší firmě.

Náklady a finanční stránka

Jak budou jednotlivé činnosti náročné časově i finančně. Odhad nákladů za práci jednotlivých lidí i náklady na spend (útrata za marketingové náklady).

Road mapa (TO-DO)

Plán toho, jak budou vypadat jednotlivé úkoly, kdo je zajistí a v jakém časovém rámci.

Důležitý je přesný projektový plán a následně i domluvení použitých nástrojů pro projektové řízení. Z toho můžete již zjistit, jak budou postupovat jednotlivé práce a kdy můžete vidět první výsledky.

 

Druhy marketingové strategie

Existují i dílčí strategie, které (vzhledem k rozsahu) doporučuji dělat jako samostatné strategie, které zapadají do té celkové.

 • SEO analýza
 • Analýza klíčových slov
 • UX analýza
 • Obsahová strategie + publikační plán
 • Strategie sociálních sítí
 • Strategie e-mailingu
 • PR strategie
 • Brand manuál (včetně logo manuálu)
 • Influence strategie
 • Kreativní strategie
 • Performance audit

Jsou to strategie, které jsou více do detailu. V celkové strategii jednotlivé položky projdu, ale nejdu tak do hloubky. Dílčí strategie by měl tvořit specialista na daný obor.

Kolik stojí marketing strategie (ceník):

Moje strategie může mít od 30 do 100 stránek. Není to o počtu stránek, spíše se snažím ilustrovat, o jak detailní analýzu se jedná.

Strategie se bude lišit dle potřeba daného klienta a velikosti daného marketingu.

Dle rozsahu se odvíjí i cena.

Cena se pohybuje od 20 000 Kč (základní marketingová strategie) až po 80 000 Kč při komplexní strategii zahrnující všechny aspekty marketingu.

 

Marketingová strategie v praxi

Nedávno jsem řešil marketing strategii pro jednu firmu v B2B. Udělal jsem klasickou rozsáhlejší strategii a následně jednotlivé analytické závěry nechal rozpadnout do konkrétních úkolů na realizaci.

Konkrétně jsem postupoval následovně:

Analytická část strategie

 • Vytvořil jsem analýzu webu, marketingových kanálů a konkurence.
 • Stanovil persony a vhodná místa k propagaci.
 • Probrali jsem produkt, cenovou nabídku a konkurenční výhody.
 • Rozebral jednotlivé nákupní fáze a cykly.
 • Vymyslel způsoby komunikace a brandové působení dané firmy.
 • Doporučil vhodná místa i způsoby marketing propagace.
 • Stanovil budget a tým pro realizaci.
 • Naplánovali jsme také cíle krátkodobé a dlouhodobé.

Realizační část strategie

 • Jednotlivá doporučení jsem převedl do konkrétních úkolů.
 • Pro realizaci kampaní jsem sestavil tým 3 lidí (PPC, analytika, grafika).
 • Následně jsme zpracovali podklady pro kampaně (copy, bannery, vizuály).
 • Nastavili a spustili kampaně PPC (Google, FB, Sklik, Linkedin, MS, remarketing).
 • Průběžně jsem vyhodnocovali výsledky a ladili podle toho kampaně.

Cíle krátkodobé

 • Opravit všechny nalezené chyby na webu a sítích.
 • Nastavit všude jednotnou komunikaci a grafiku.
 • Nastavit všechny kampaně a analytiku.
 • Vše vyhodnocovat a průběžně optimalizovat dle výsledků.
 • Nasbírat velké množství data, které následně zhodnotíme.

Cíle dlouhodobé

 • Vytvoření silného brandu v dané B2B oblasti.
 • Viditelnost na akcích, školení, webináře.
 • Sběr kontaktů a cold leadů.
 • Aktivní obchod a budování databáze kontaktů.
 • Zisk nových strategických klientů.

Jedná se o produkt, kde jsou dlouhé nákupní cykly a kampaň stále běží. Podařilo se nám však odbavit první část kampaně (i část druhé) a nasbírat dostatečné množství kontaktů, se kterými se dá dále pracovat z hlediska obchodu.

Toto byl příklad specifické kampaně v B2B.

Jsou však i kampaně, kde se výsledky projeví hned.

Například v oblasti B2C e-commerce.

 

Příklady realizovaných marketing strategií

Máte zájem o marketing strategii?

Kontaktujte mně

Pokud vás moje strategie zaujala, neváhejte mě kontaktovat na info@dangottwald.cz, nebo formulářem níže:

  Obsah článku

  Líbí se Vám obsah?

  Odebírejte Newsletter, ať vám nic neunikne.

  Odebírejte novinky ze světa AI

  Chcete-li se přihlásit k odběru tohoto blogu a dostávat upozornění na nové příspěvky e-mailem, zadejte svou e-mailovou adresu.

  Sledujte mě na sítích.

  Odběr novinek AI

  Odebírejte novinky ze světa AI

  Chcete-li se přihlásit k odběru tohoto blogu a dostávat upozornění na nové příspěvky e-mailem, zadejte svou e-mailovou adresu.

  Podobné články