Rubriky
Marketing strategie

Marketingová strategie

Marketingová strategie vám pomůže komplexně uchopit celkový marketing. Jak lépe pochopit svoji cílovou skupinu, znát konkurenci a mít jasně stanové cíle, kterých chcete pomocí marketingu dosáhnout. Nezbytná je i analýza stávajícího stavu a postup, jak daným cílům dojít a v jakém časovém horizontu.

Co je marketingová strategie

Marketingová strategie
Zdroj: https://www.thenina.com/5-marketing-strategies-for-architecture-firms/ 

Formulace:

Je to celková a komplexní strategie, jak zlepšit či uchopit marketing vašeho byznysu. Součástí je analýza, web, konkurence, cílové skupiny (persony), brand, marketingové kanály, nákupní cykly, cíle, náklady a ideálně i road mapa postupu.

Zřejmě jste ve fázi, kdy uvažujete o tom, že by se vám mohla hodit marketingová strategie.

Zpravidla to poznáte podle následujících příznaků:

 • Vaša stávající strategie nemá jasný řád, případně ani strategii nemáte.
 • Někde vám utíkají peníze a nevíte kde.
 • Máte málo objednávek/poptávek a nevíte, jak je navýšit.
 • Neznáte pořádně svojí cílovou skupinu a nevíte, jak s ní správně .komunikovat.
 • Znáte svojí konkurenci, ale nevíte, co v marketingu přesně dělá a proč je úspěšnější.
 • Neznáte nákupní cykly a nevíte, jak své zákazníky oslovit ve správný čas na správném místě.
 • Nemáte jasně stanovené cíle a jak jich dosáhnout.
 • Nevíte, zda máte dobrý web – nebo to víte, ale nevíte, co je špatně (zda je to design, obsah, SEO nebo UX).
 • Správa sociálních sítí je pro váš neznámou a nevíte, jak je správně uchopit
 • PPC kampaně nemáte, nebo nevíte, zda jsou nastaveny správně a zda nevyhazujete peníze příliš obecným cílením
 • SEO je pro vás španělská vesnice, ale potřebujete být vidět v neplaceném vyhledávání
 • Máte pokrytý správně e-mailing a vytěžujete svou bázi kontaktů? Je dostatečně vysoké CTR a konverze?
 • Máte vyřešeny dílčí kroky, ale chybí vám celkový komplexní pohled někoho zvenku, kdo nemá tunelové vidění.

Marketingovou strategii vám zpracuje marketingový stratég (více o tom, jak ho vybrat).

Jaká by marketing strategie firmy neměla být

 • Příliš stručná a nekonkrétní
 • Ve formátu, který z podstaty nemůže pojmout příliš komplexní informace a data (např. powerpoint)
 • Obecná (a rady typu: Musíte být na FB, protože je tam dnes každá firma)
 • Bez konkrétních cílů a jak jich dosáhnout (zvýšení návštěvnosti a tržeb není cíl: Cíl je např. 3000 objednávek/měsíc do 6 měsíců od zahájení propagace).
 • Bez dat, analýz a správné interpretace (je potřeba data získat, vyhodnotit a udělat realistické závěry).
 • Příliš obchodnická a přehnaně optimistická (marketing by měl být „data driven“, ne o dojmech a snech).
 • Zaměřena příliš na jednu oblast (důležitý je komplexní pohled prolínající se všemi vhodnými kanály).
 • Bez znalosti cílových person (je potřeba znát své zákazníky a umět se do nich vžít a znát jejich potřeby).
 • Bez analýzy konkurence (musíte znát své konkurenty, i když se nejdná o přímou konkurenci).
 • Příliš detailní (je potřeba se neutopit v detailech a jasně/stručně vystihnout jádro věci).
 • Odtržená od byznysu klienta (můžeme se bavit hodiny o způsobech marketingu, ale ve výsledku klienta zajímají konkrétní tržby a návratnost investice).
 • Bez znalosti trhu (je potřeba pochopit daný trh, klienta a přidanou hodnotu produktu).
 • Zaměřená pouze na marketing (je potřeba řešit přesahy do byznysu, obchodu, developmentu, HR a dalších oblastí).
 • Příliš analytická a odborná (je potřeba jí umět i vysvětlit laikovi, který nezná odborné marketing výrazy).
 • Příliš dlouhá (není to knížka nebo studie, je potřeba včas analýzu ukončit a aplikovat jí do praxe)
 • Do šuplíku (strategie se dělá pro následnou realizaci, určitě to není něco, co se jednou vytvoří a nechá být).
 • Neměnná (strategie není pevně daná, je to pouze návod a nástřel. Není to hotová věc a je potřeba jí neustále aktualizovat na základě aktuální situace).

Proč je důležitá marketingová strategie

Marketingová strategie vám pomůže lépe uchopit celkový marketing, plánovat dopředu, mít jasný cíl a strategicky se rozhodovat.

Umožní vám vidět tzv. big picture, rozplánovat si finanční stránku věci a zasadit si tento obrázek do celkové byznys strategie.

Pro marketingového stratéga je zase důležité mít celkový přehled o vašem byznysu, konkurenci, produktu, cílových personách.

Dále pak znát budget, sestavit si tým a stanovit si jasné cíle, kterých má marketing dosáhnout.

Co vám to přinese

 • Big picture ohledně marketingu
 • Lepší rozhodování, do čeho investovat
 • Co se dosud dělalo a jaký to mělo výsledek
 • Zda vám někde neunikají peníze – ztrátová investice
 • Jestli není někde naopak ztracený potenciál pro růst
 • Znalost, co dělá konkurence a jak to funguje/nefunguje
 • Rozdělení kompetencí – kdo má co na starost
 • Jasně stanovené cíle a časový horizont
 • Plán, co by se mělo dělat do budoucna a odhad výsledků
 • Návratnost investice do marketingu v daném čase

Troufám si tedy říci, že bez komplexní a odborné marketingové strategie je jakékoliv rozhodování o investicích do marketingu, střílení na slepo a vyhazování peněz z okna.

Nerozhodujte se podle pocitů (či intuice), lepší je rozhodovat se podle dat a informací.

Samozřejmě ani marketingová strategie není plán na všechno. Je potřeba jí průběžně přizpůsobovat situaci a sladit jí s ostatními strategiemi (byznys, produkt plán, obchodní strategie, atd.).

Základní marketingové strategie

 • Analýza stávajícího stavu (na čem jsme a kam chceme směřovat, jak toho dosáhnout)
 • Poznání konkurence a person (kdo je můj zákazník a proč by měl u mě nakupovat a ne u konkurence)
 • Oslovení zákazníka – prvotní oslovení (SEE)
 • Druhé oslovení zákazníka – přesvědčovací fáze (THINK)
 • Samotný nákup zákazníkem – přístupnost, snadný průběh a zaháčkování do budoucna (DO)
 • Opakované oslovení zákazníka a následná dlouhodobá péče o pravidelné klienty (CARE)
 • Budování značky a zákaznické péče, přímý prodej – BRAND
 • Budování LOVEBRAND – lidé značku zbožňují a ztotožňují se s ní

Co je strategický marketing?

Je to specificky zaměřený marketing, který je zpravidla založený na konkrétní strategii a datech.

Tato strategie by neměla být na základě pocitů či pouhé zkušenosti nějakého marketéra.

Správná strategie je podložená pomocí relevantních dat, výzkumu, dotazníků, testování, atd.

Kde shánět data pro strategii

Ukázka příkladů nástrojů, kde se dají sehnat data pro analýzu.

Strategie musí mít jasný cíl, postup a potřebný budget.

Strategický marketing by měl být napojen na produkt, obchod a development. Je zde důležitá úzká a intenzivní spolupráce.

Obsah marketingové strategie – vzor

Toto je nástřel mé strategie (může se lišit dle potřeby dané situace, rozsahu a požadavků daného klienta).

Co by měla obsahovat marketing strategie

 • Analýza webu
 • Analýza konkurence
 • SEO
 • Social a konkurence
 • E-mailing
 • PR a influnce
 • Performance audit
 • Persony
 • Nákupní fáze
 • Brand
 • Náklady a finanční stránka
 • Cíle strategie
 • Marketing tým
 • Road mapa

Druhy marketingové strategie

Existují i dílčí strategie, které (vzhledem k rozsahu) doporučuji dělat jako samostatné strategie, které zapadají do té celkové.

 • SEO analýza
 • Analýza klíčových slov
 • UX analýza
 • Obsahová strategie + publikační plán
 • Strategie sociálních sítí
 • Strategie e-mailingu
 • PR strategie
 • Brand manuál (včetně logo manuálu)
 • Influence strategie
 • Kreativní strategie
 • Performance audit

Jsou to strategie, které jsou více do detailu. V celkové strategii jednotlivé položky projdu, ale nejdu tak do hloubky. Dílčí strategie by měl tvořit specialista na daný obor.

Kolik stojí marketing strategie (ceník):

Moje strategie může mít od 30 do 100 stránek. Není to o počtu stránek, spíše se snažím ilustrovat, o jak detailní analýzu se jedná.

Strategie se bude lišit dle potřeba daného klienta a velikosti daného marketingu.

Dle rozsahu se odvíjí i cena.

Cena se pohybuje od 20 000 Kč (základní marketingová strategie) až po 80 000 Kč při komplexní strategii zahrnující všechny aspekty marketingu.

Kontaktujte mně

Pokud vás moje strategie zaujala, neváhejte mě kontaktovat na info@dangottwald.cz, nebo formulářem níže:

  Napsat komentář

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *