723 859 558 info@dangottwald.cz

Neváhejte mně kontaktovat.

14 + 5 =

Hodnoty

Svůj byznys a rozhodování stavím na silných hodnotách.

Za těch několik let v online marketingu jsem si uvědomil, že se nevyplatí spolupráce s každým klientem a to z mnoha důvodů.

Dříve jsem razil spíše pasivní marketing a bral jsem skoro všechny klienty. Výsledkem bylo, že jsem neměl možnost si s klienty vybudovat hlubší vztah a razil jsem spíše kvantitu, před kvalitou.

Nechával jsem se oslovit i klienty, kteří nemají podobné hodnoty a následně jsem byl z dané spolupráce spíše nešťastný.

Nyní si raději klienty vybírám sám a oslovuji je na přímo. Mohu si tak předem zjistit, zda si budeme rozumět a zda máme alespoň obdobné hodnoty.

Podívejte se na mé hodnoty:

Rovnocennost

Naše spolupráce bude postavena na vzájemné rovnosti a byznys partnerství

Funguji jako freelancer, který je zvyklý se rozhodovat samostatně, spolehlivě a zodpovědně.

Otevřenost

Jsem zvyklý mluvit na rovinu a to i v případě, že je to něco, co klient nechce slyšet. Věci říkám, tak jak jsou a nemám důvod je zaobalovat, zkreslovat, nebo jakkoliv okecávat.

Jsem přesvědčen, že je lepší si říkat i nepříjemné věci přímo do očí a být k sobě vždy otevření. Zároveň nemám potřebu cokoliv skrývat a dělat ze sebe někoho jiného.

Svoboda

Pevně věřím, že doba direktivního řízení a micromanagementu vedoucích pracovníků firem je již dávno pryč. Lidé se dnes rozhodují samostatně a potřebují dostat potřebnou důvěru.

Svoboda v práci pro mě byla vždy důležitá a očekávám, že klient bude respektovat mou odbornost, rady a nechá mi plnou důvěru v rozhodování i možnost věci reálně ovlivňovat a měnit.

Za tuto důvěru mohu na oplátku nabídnout maximální snahu, píli, vytrvalost a zodpovědné chování.

Pravdivost

Očekávám od klienta, že veškeré poskytnuté informace jsou pravdivé, že se tak chová ke svým zaměstnancům, partnerům i klientům.

Není za mě přípustné jakékoliv informace tajit, zkreslovat nebo jiným způsobem s nimi manipulovat. Marketing opravdu nesmí být o nepravdivých informacích.

Za sebe mohu slíbit, že informace pocházející ode mě budou vždy čestné a pravdivé.

Důvěra

Očekávám od klienta maximální důvěru, neboť celá naše spolupráce by měla být od začátku do konce založena na vzájemné důvěře.

Celá spolupráce je o vzájemné důvěře

Pokud klient nezaplatí za mé služby, spolupráce velmi brzo skončí. Pokud bych já nedodal svou práci, pak klient nemusí nic platit.

Pokud klient dlouhodobě vidí, že spolupráce funguje a má výsledky, pak není důvod něco měnit a vzájemně si nedůvěřovat.

Pokud by klient nebyl spokojený, můžeme spolupráci kdykoliv rozvázat a nemusíme čekat na žádné výpovědní termíny.

Vzájemná sympatie

Není nutné být hned na začátku přáteli, ale je důležité, abychom si jako lidé rozuměli a dobře se nám spolupracovalo.

Lidé jsou na tomto světě opravdu různorodí a nikde není psáno, že si všichni musíme rozumět, přesto je však dobré hledat vzájemné synergie a navazovat především spolupráce tam, kde je vzájemná sympatie a společný cíl.

Spolupráce a komunikace

Je pro mě důležitá maximální spolupráce a komunikace mezi mnou, klientem, týmem a zákazníkem. Je zásadní, aby komunikace probíhala velmi intenzivně a ke vzájemné spokojenosti.

Pokud klient komunikuje málo, tak se ke mě nedostanou všechny potřebné a důležité informace.

Pokud naopak klient vyžaduje příliš častou komunikaci formou schůzek, meetingů a různých komunikačních nástrojů, pak se reálně může stát, že nebude dostatek času na samotnou práci.

Dalším zádrhelem v komunikaci může být nejen její intenzita, ale také styl. Každému vyhovuje trochu něco jiného a vlivem různých sociálních sítí, může dojít ke zkreslení či k informačnímu šumu.

Komunikace tedy vyžaduje určitou rovnováhu na všech stranách. Důležitá je trpělivost, tolerance a ochota věci řešit diplomaticky, ale efektivně.

Win-win situace

Jsem přesvědčen, že spolupráce by měla fungovat tak, že vám jako klientovi se vyplatí investovat do mých služeb a mě jako dodavateli se vyplatí pracovat výhradně pro vás.

Pro mě obživa i spokojená spolupráce, pro Vás rostoucí byznys a efektivní management.

Zdravé prostředí

Zajímám se o své okolí a není mi lhostejné, co se děje s naší přírodou a životním prostředím.

Snažím se žít méně konzumně, recyklovat použité věci, neplýtvat a nevytvářet zbytečný odpad.

Nejsem žádný radikál, ale i to málo, co mohu udělat pro sebe a své děti, může mít dopad.

Na druhou stranu jsem i proti jakýmkoliv radikálním řešením, které vedou k tomu, že by to snížilo naší životní úroveň a dopláceli bychom na to umělým zdražením různých služeb a energií.

Důležité je i samotné prostředí pracoviště. Člověk se v něm musí cítit dobře, zdravě a pohodlně. Samozřejmostí je v dnešních kancelářích: cirkulace vzduchu, optimální počet lidí, zdravé sezení, uzavřené kanceláře a dostatek přirozeného světla.

Byznys není všechno

U spousty firem narážím na to, že jejich cílem je pouze nekonečný růst lidí i byznysu, vydělávání peněz a nemají žádný jiný podnikatelský cíl.

Naopak u neziskovek mě zaráží jejich velké nadšení pro věc, ale prakticky žádný focus na zdravou udržitelnost v černých číslech.

Není nutné růst do nekonečna. Cílem může být i udržení několika dobře placených zaměstnanců, mít dobrý pocit ze své práce, uživit se a třeba i občas pomáhat ostatním. Nekonečný růst vede jen k nezdravé konkurenci, ničení životního prostředí a k tomu, že místo své rodiny obětujete své nejlepší roky práci na krátkodobém zisku.

Jsem zastáncem toho, že podnikat se dá i smysluplně, ohleduplně a v rovnováze – tzv. work life balance.

Je to také jeden z hlavních důvodů, proč jsem šel na volnou nohu. Abych pracovat jen tolik, kolik peněz reálně potřebuji a jen tam, kde má moje práce smysl.

Jsou Vám tyto hodnoty blízké?