Chat GPT – Kompletní průvodce

Chat GPT Kompletní průvodce

Chat GPT je nový způsob, jak generovat texty. Toto je komplexní článek, kde najdete všechny potřebné informace ohledně jazykového modelu chatGPT.

Novinky Chat GPT (září 2023)

Nová verze chatGPT-4V dle případové studie od openAI.

 • GPT-4V přidává vizuální schopnosti k jazykovému modelu GPT-4. Umožňuje analyzovat obrázky poskytnuté uživatelem.
 • Modely jako GPT-4V představují nové výzvy z hlediska bezpečnosti. Mohou vytvářet text i obrázky, což zvyšuje riziko zneužití.
 • GPT-4V byl nejprve natrénován na velkém množství textů a obrázků, pak doladěn technikou RLHF pro preferované výstupy.
 • Byly prováděny kvalitativní a kvantitativní evaluace modelu zaměřené na rizikové oblasti jako identifikace osob, lékařské rady, nenávistný obsah apod.
 • Experti testovali schopnosti i slabiny modelu v oblastech jako věda, medicína, stereotypy nebo vizuální zranitelnosti.
 • Byly implementovány mitigace na úrovni modelu i systému, např. odmítání neopodstatněných závěrů o lidech.
 • Další výzvy zahrnují vylepšení v méně používaných jazycích, preciznější zacházení s citlivými informacemi nebo snížení reprezentativních újem.

Update chat GPT 

Starší informace:

 • OpenAI vyzývá odborníky k připojení se k síti OpenAI Red Teaming Network s cílem zlepšit bezpečnost svých modelů. Tato síť je komunitou důvěryhodných expertů, kteří pomáhají hodnotit a minimalizovat rizika spojená s AI. Připojením se k této síti můžete ovlivnit vývoj bezpečnějších AI technologií a politik.
 • Britští vydavatelé vyzývají Sunaka, aby chránil díla spotřebovaná modely AI. Výzva Publishers Association přichází v době, kdy firma ChatGPT argumentuje, že americká žaloba „mylně chápe rozsah“ autorského zákona. (The Guardian, 19. září 2023)
 • Britská agentura pro kybernetickou bezpečnost varuje před útoky chatbotů „prompt injection“ (zdroj).
 • Soudce odvolacího soudu chválí „velice užitečný“ ChatGPT poté, co ho požádal o právní shrnutí. (The Guardian, 27. srpna 2023)
 • Výrobce ChatGPT OpenAI podepsal dohodu s AP o licenčním užívání novinových příběhů. (Zdroj)
 • ChatGPT může diagnostikovat pacienty v pohotovosti stejně dobře jako lékaři: studie. (Zdroj)

Co je ChatGPT

ChatGPT (anglická zkratka – Generative Pre-trained Transformer) je chatovací vytrénovaný jazykový model vytvořený firmou OpenAI a spuštěný v listopadu 2022.

Je postaven na základě velkých jazykových modelů.

Dokáže fakticky odpovídat na položené otázky a generovat text v jakémkoliv známém jazyce. Ke generování textu využívá strojové učení.

Nejedná se o skutečnou umělou inteligenci, ale spíše model, který se učí na základě velkého množství dat a z nich následně generuje obsah.

ChatGPT-3 Pracuje s daty do září 2021 a není propojen s internetem (na rozdíl od chatbota vyhledávače Bing).

Zajímavost č. 1)

Zajímavostí je, že ChatGPT je od začátku poskytován zdarma a to zejména z toho důvodu, aby se vývojáři z OpenAI dostali k většímu množství dat a model se tak mohl rychleji učit.

Zajímavost č. 2)

ChatGPT je nejrychleji rostoucí aplikací/sociální platformou v historii. Získal 100 mil. uživatelů za pouhé 2 měsíce.

Zajímavost č 3)

Firmu OpenAI spoluzakládal Elon Musk. Současná technická ředitelka firmy OpenAI je Mira Murati, která je bývalá zaměstnankyně Tesly, kde se podílela na vývoji produktu Modelu X.

Zajímavost č. 4)

Kromě chatGPT firma OpenAI vytvořila neméně populární model na generování obrázků na základě textových příkazů – DALL-E.

Zajímavost č. 5)

Největším investorem je Microsoft (49 %), který zároveň vyvíjí vlastní chat ve vyhledávači Bing (aktuálně dostupný omezenému počtu uživatelů). Chat GPT-4 by mohl být součástí produktů MS.

Jak chat GPT funguje

Následuje odpověď přímo od ChatGPT:

chat GPT - ukázka

„Samotný ChatGPT je založen na technologii hlubokého učení a konkrétně na architektuře transformovaných neuronových sítí (transformer neural networks). Tato architektura byla poprvé představena v roce 2017 v článku „Attention is All You Need“ od výzkumníků společnosti Google.“

„Architektura transformerů se vyznačuje tím, že dokáže efektivně pracovat s dlouhými sekvencemi dat, jako jsou například věty. Základním stavebním blokem jsou tzv. self-attention vrstvy, které umožňují modelu soustředit se na různé části vstupu a propojit je v kontextu celé sekvence. Díky tomu model dokáže lépe porozumět významu slov a vět a při generování odpovědi zohlednit kontext vstupu.“

Chat GPT – pohled pod kapotu

ChatGPT je založen na architektuře zvané Transformer, která byla představena ve vědeckém článku „Attention Is All You Need“ v roce 2017. Tato architektura se od té doby stala základem pro mnoho modelů v oblasti zpracování přirozeného jazyka.

Zde je několik klíčových prvků, jak ChatGPT funguje:

 1. Self-Attention Mechanism: Toto je srdce Transformeru. Umožňuje modelu věnovat pozornost různým částem vstupního textu v závislosti na kontextu. Díky tomu může model lépe rozumět složitým větám a kontextu.
 2. Embeddings: Slova jsou převedena na vektory, což jsou v podstatě seznamy čísel, které reprezentují slova v nějakém vysokodimenzionálním prostoru.
 3. Positional Encoding: Protože Transformer nemá žádnou vnitřní paměť o pořadí slov, přidává se k vektorům slov informace o jejich pozici ve větě.
 4. Stacked Layers: Transformer má mnoho vrstev, které zpracovávají informace. Každá vrstva se snaží získat složitější a abstraktnější reprezentace informací.
 5. Training: ChatGPT byl vyškolen na obrovském množství textu. Během tréninku se model učí předpovídat následující slovo ve větě. Díky tomu se „učí“ jazyk, gramatiku, fakta a dokonce i některé aspekty kultury a světového názoru z textů, na kterých byl vyškolen.
 6. Fine-tuning: Po základním tréninku může být model dále upravován na konkrétní úkoly nebo datasety, aby byl přesnější v určitých oblastech.

Stručná historie ChatGPT

Odpovídá sám chatGPT:

 1. Vznik: ChatGPT byl vytvořen jako projekt OpenAI, což je nezisková organizace, kterou založili v roce 2015 Elon Musk, Sam Altman a další podnikatelé. ChatGPT byl poprvé představen v červnu 2018.
 2. GPT-2: V únoru 2019 byla vydána verze GPT-2, což je model jazykového zpracování, který ChatGPT používá. Tento model byl významným krokem vpřed v oblasti umělé inteligence a umožnil ChatGPT generovat velmi přesvědčivé odpovědi na širokou škálu dotazů.
 3. Reddit AMA: V září 2019 ChatGPT uspořádal Reddit AMA (Ask Me Anything), což je živá online diskuse, kde si uživatelé mohou klást otázky hostům. ChatGPT se stal prvním umělým inteligentním systémem, který takovou diskuzi vedl.
 4. OpenAI API: V červenci 2020 byl uveden OpenAI API, což je rozhraní pro vývojáře, které umožňuje používat ChatGPT a další modely umělé inteligence OpenAI ve vlastních aplikacích.
 5. GPT-3: V červnu 2020 byl vydán model GPT-3, což je největší a nejvýkonnější model jazykového zpracování dosud vytvořený. Tento model umožnil ChatGPT generovat odpovědi, které se jeví jako psané lidskou rukou.
 6. Filtrace odhalení: V červenci 2021 OpenAI zavedl funkci Filtrace odhalení, která umožňuje uživatelům upravit úroveň explicitnosti, politického názoru a dalších faktorů v odpovědích ChatGPT. Tato funkce má pomoci snížit riziko nevhodných odpovědí a zneužití ChatGPT.
 7. V březnu 2023 byl zpřístupněn (v placené verzi a pro vybrané vývojáře) chatGPT 4 (více v článku: chatGPT-4: Kompletní průvodce).

K čemu a jak používat Chat GPT

Nejprve má vlastní zkušenost a poté odpověď chatGPT.

Uživatelská zkušenost

ChatGPT jsem poprvé vyzkoušel v prosinci 2022, poté, co na mě ze všech stran sociálních sítí, vyskakovaly zprávy ohledně revolučního chatu řízeného umělou inteligencí (později jsem se dozvěděl, že se reálně nejedná o inteligenci).

Zaujalo mě, že chatGPT nemá žádný problém s používáním češtiny a je mu v podstatě jedno, v jakém jazyce dotazy pokládám.

Velmi záhy jsem zjistil, že nemá smysl pokládat jakékoliv nefaktické a příliš nekonkrétní dotazy. Na ty totiž člověk dostane velmi obecné a frázovité odpovědi.

Následně jsem tedy začal pokládat velmi konkrétní a faktografické dotazy.

U obecnějších témat se ukázalo, že umí podávat velmi dobré odpovědi a vlastně tak trochu nahrazovat vyhledávání v Google.

Pokud jsem ovšem zabrousil do více konkrétních a odborných témat, tak se záhy ukázalo, že chatGPT umí velmi fabulovat a sebevědomě si odpovědi vymýšlet, zkreslovat, či opakovat některé známé mýty.

Na začátku používání jsem také narážel na různé bugy. Jako např. to, že nástroj vygeneroval jen část textu a následně byl celý text smazán.

Naopak ale umí velmi dobře podávat informace, které jsou velmi známé a ušetří vám tak čas, který byste jinak strávili hledáním.

Dobrá vychytávka je nástroj perplexity.ai, který k odpovědím poskytuje i zdroje.

Typický příklad nepřesné odpovědi:

chatGPT - aktulaIizace

Odpověď dle chat GPT:

 1. Rychlé a snadné odpovědi: ChatGPT může rychle poskytnout odpovědi na dotazy bez nutnosti hledání informací na jiných webových stránkách.
 2. Široké spektrum témat: ChatGPT je trénován na obrovském množství dat, takže může poskytovat informace o mnoha různých tématech, od historie až po vědu a technologii.
 3. Snadná dostupnost: ChatGPT je k dispozici online a může být použit kdykoli a kdekoli.
 4. Personalizace: ChatGPT je schopen se učit z vašich dotazů a poskytovat personalizované odpovědi.
 5. Spolehlivost: ChatGPT má vysokou přesnost odpovědí a poskytuje spolehlivé informace.

Použití ChatGPT může být užitečné pro mnoho různých situací, jako je hledání informací, řešení problémů a komunikace s ostatními lidmi.

Můj komentář:

S tím bodem 5 bych opravdu polemizoval a sám jsem se setkal často s tím, že aktuálně neposkytuje vždy přesné informace. A přizná chybu až poté, co jí na ní upozorníte.

A co třeba online marketing?

Co všechno chatGPT umí

 • Odpovídat na faktické otázky.
 • Skládat písně, básně, povídky a další žánry dle zadání.
 • Vymyslet příkazy pro generování obrázků (zajím v jiném nástroji).
 • Vytvořit kód dle zadání (pro vývoj).
 • Poradit ohledně výběru, porovnat možnosti, nabídnout různá řešení.
 • Najít informace a udělat stručný výpis, najít zdroje.
 • Generovat texty, popisky, marketingové materiály.
 • Tvořit obsah pro SEO.
 • Vytvářet šablony a automatizované nástroje.
 • Napojit na další aplikace a odpovídat na nejčastější dotazy.
 1. Generování textu: ChatGPT je schopen generovat text na základě poskytnutých informací. Můžeš mu dát téma, a on ti na něj vyprodukuje obsah. Ideální pro tvorbu článků, blogů nebo jakýchkoli textových materiálů.
 2. Odpovídání na otázky: Pokud máš otázku, ChatGPT ti na ni pravděpodobně dokáže odpovědět. Ať už jde o historii, vědu, technologii nebo cokoli jiného.
 3. Překlad: Ačkoli není primárně navržen jako překladový nástroj, dokáže provádět základní překlady mezi různými jazyky.
 4. Tvorba kódu: Potřebuješ nějaký kód? ChatGPT ti může pomoci s jeho tvorbou nebo debugováním.
 5. Role-playing a simulace: Jak jsi si možná všiml, dokáže se adaptovat na různé role a simulovat různé charaktery.
 6. Poradenství: Ačkoli bys měl být opatrný a vždy konzultovat důležité rozhodnutí s odborníky, ChatGPT ti může poskytnout základní poradenství v mnoha oblastech.
 7. Vzdělávání a školení: Můžeš ho použít jako nástroj pro vzdělávání, ať už chceš něco nového naučit nebo si něco zopakovat.

Umí chatGPT počet vět a znaků?

Odpovídá chat GPT:

No, to je dobrá otázka. ChatGPT může generovat text různých délek a může se snažit omezení délky textu dodržet, pokud mu dáš konkrétní instrukce. Nicméně, přesné dodržení počtu znaků může být náročné, protože model primárně optimalizuje smysl a srozumitelnost textu, nikoli jeho přesnou délku.

Pokud bys chtěl, aby ChatGPT generoval text s určitým počtem znaků, mohl bys mu dát instrukci typu: „Napiš mi větu o kočkách, která má přesně 50 znaků.“ Ale i tak nemůžu garantovat, že to bude přesně 50 znaků na chlup.

Pokud potřebuješ přesnou délku textu pro nějaký konkrétní účel, doporučuji text po generování ručně upravit nebo použít nějaký nástroj či skript, který ti to zajistí.

Vytvoření claimu a designu pomocí chat GPT

Napište si charakteristiky dané persony: Věk, vzdělání, práce, koníčky, lokace, její cíle a potřeby, atd.

To následně zadejte do chatGPT a nechte jej personu více rozepsat.

Tuto personu jsem např. chtěl použít pro vytvoření designu na tričko a chtěl jsem vymyslet nějaké claimy.

chatGPT

Následně tedy příkaz pro vytvoření claimů.

chat gpt ukazka tricko

Claim jsem následně použil pro vytvoření designu pomocí Midjourney.

Následná úprava ve Photoshopu pro můj domácí pivovar.

Chat GPT – FAQ

 1. Je ChatGPT dokonalý? Ne, ChatGPT může dělat chyby, někdy nemusí rozumět kontextu nebo může generovat informace, které nejsou zcela přesné.
 2. Je bezpečné sdílet osobní informace s ChatGPT? Ne. Vždy byste měli být opatrní a nikdy nesdílet citlivé nebo osobní informace s ChatGPT nebo jakýmkoli jiným AI modelem.
 3. Jaký je hlavní účel ChatGPT? Hlavním účelem ChatGPT je simulace lidské konverzace, generování textu a poskytování informací na základě poskytnutých dat.
 4. Jaký je rozdíl mezi ChatGPT a jinými chatboty? ChatGPT je založen na jedné z nejmodernějších architektur v oblasti zpracování přirozeného jazyka a je schopen generovat mnohem složitější a lidskější odpovědi než mnoho tradičních chatbotů.
 5. Kde mohu najít více informací o ChatGPT? Pro více informací o ChatGPT a jeho funkcích navštivte oficiální stránky OpenAI.
 6. Jaký je rozdíl mezi různými verzemi ChatGPT? S postupem času byly vytvořeny různé verze ChatGPT s vylepšenými schopnostmi a vyšším výkonem. Každá nová verze je obvykle vyškolena na větším datasetu a má větší kapacitu, což znamená, že je schopna lépe rozumět a generovat text.
 7. Je ChatGPT zdarma? OpenAI nabízí různé cenové modely pro použití ChatGPT. Zatímco byly některé verze v minulosti zdarma, může být za komerční využití účtován poplatek. Doporučujeme navštívit oficiální stránky OpenAI pro aktuální informace o cenovém modelu.
 8. Jaký je nejlepší způsob, jak využít ChatGPT v mé firmě? ChatGPT může být využit v řadě oblastí, včetně zákaznické podpory, generování obsahu, výzkumu, vzdělávání a mnoha dalších. Nejlepší způsob využití závisí na konkrétních potřebách a cílech vaší firmy.
 9. Jaký je postoj OpenAI k etice a bezpečnosti v AI? OpenAI klade velký důraz na etiku a bezpečnost v oblasti AI. Firma pravidelně publikuje výzkum a dokumenty týkající se těchto témat a je zavázána k tomu, aby AI byla bezpečná a přínosná pro všechny.
 10. Může ChatGPT generovat obsah v jiných jazycích než v angličtině? Ano, ChatGPT je schopen generovat obsah v mnoha různých jazycích, i když jeho hlavní vyškolení je v angličtině. Výkon v jiných jazycích může být různý v závislosti na konkrétním jazyce a kontextu.
 11. Jaký je hlavní rozdíl mezi ChatGPT a GPT-3 nebo GPT-4? ChatGPT je aplikace postavená na architektuře GPT (Generative Pre-trained Transformer). GPT-3 a GPT-4 jsou konkrétní verze této architektury s různou kapacitou a schopnostmi. Zatímco ChatGPT je konkrétní implementace pro chatování, GPT-3 a GPT-4 mohou být použity pro širokou škálu úkolů.
 12. Jakým způsobem je ChatGPT vyškolován? ChatGPT je vyškolen na obrovském množství textových dat pomocí metody zvané „unsupervised learning“. Model se učí předpovídat následující slovo ve větě a tím se „učí“ jazyk, gramatiku a kontext.
 13. Může ChatGPT vytvářet originální obsah nebo pouze opakuje to, co bylo ve svém tréninkovém datasetu? ChatGPT může generovat originální obsah na základě toho, co se naučil během svého tréninku. I když může vytvářet nové kombinace slov a frází, všechny jeho odpovědi jsou založeny na vzorech, které viděl během svého tréninku.
 14. Je možné ChatGPT vyškolit na konkrétním datasetu nebo tématu? Ano, ChatGPT může být dále upravován nebo „fine-tuned“ na konkrétním datasetu nebo tématu, aby lépe odpovídal specifickým potřebám nebo doméně.
 15. Jaký je postoj ChatGPT k kontroverzním tématům? ChatGPT se snaží být neutrální a poskytovat informace na základě svého tréninku. Nicméně může někdy generovat obsah, který může být považován za kontroverzní. Je důležité přistupovat k jeho odpovědím s kritickým myšlením.

Seriál chat GPT prakticky

Obsah článku

Líbí se Vám obsah?

Odebírejte Newsletter, ať vám nic neunikne.

Odebírejte novinky ze světa AI

Chcete-li se přihlásit k odběru tohoto blogu a dostávat upozornění na nové příspěvky e-mailem, zadejte svou e-mailovou adresu.

Sledujte mě na sítích.

Odběr novinek AI

Odebírejte novinky ze světa AI

Chcete-li se přihlásit k odběru tohoto blogu a dostávat upozornění na nové příspěvky e-mailem, zadejte svou e-mailovou adresu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články