Chat GPT 4 – Kompletní průvodce 2023

chatGPT-4 - kompletní průvodce a novinky

Chat GPT-4 je doslova revoluční nástroj, který může změnit celé vnímání internetu, znalostí a celkové práce s informacemi a daty. V tomto průvodci budu postupně přidávat všechny informace, které seženu o chat GPT 4. Od vymezení pojmů, přes shrnutí poznatků, až po konkrétní příklady a ukázky používání v praxi. Více o původním modelu chatGPT v […]

Chat GPT – Kompletní průvodce

Chat GPT Kompletní průvodce

Chat GPT je nový způsob, jak generovat texty. Toto je komplexní článek, kde najdete všechny potřebné informace ohledně jazykového modelu chatGPT. Novinky Chat GPT (září 2023) Nová verze chatGPT-4V dle případové studie od openAI. Update chat GPT  Starší informace: Co je ChatGPT ChatGPT (anglická zkratka – Generative Pre-trained Transformer) je chatovací vytrénovaný jazykový model vytvořený […]