Chat GPT 4 – Kompletní průvodce 2023

chatGPT-4 - kompletní průvodce a novinky

Chat GPT-4 je doslova revoluční nástroj, který může změnit celé vnímání internetu, znalostí a celkové práce s informacemi a daty. V tomto průvodci budu postupně přidávat všechny informace, které seženu o chat GPT 4. Od vymezení pojmů, přes shrnutí poznatků, až po konkrétní příklady a ukázky používání v praxi.

Více o původním modelu chatGPT v předchozím článku.

ChatGPT-4V – nejnovější model

GPT-4V přidává vizuální schopnosti k jazykovému modelu GPT-4. Umožňuje analyzovat obrázky poskytnuté uživatelem.

GPT-4V byl nejprve natrénován na velkém množství textů a obrázků, pak doladěn technikou RLHF pro preferované výstupy.

Hlavní rozdíly mezi modely GPT-4 a GPT-4V:

GPT-4:

Čistě textový jazykový model založený na architektuře Transformer.
Předtrénován na velkém množství textových dat.
Generuje text na základě textových dotazů/kontextu.

GPT-4V:

Multimodální jazykový model, který kombinuje text i obrázky.
Kromě textových dat byl předtrénován i na velkém množství obrázků.
Dokáže generovat text na základě textového i obrazového vstupu od uživatele.
Obsahuje vizuální encoder pro zpracování obrázků.

Příklady použití GPT-4V

 • Popisování obrázků pro nevidomé – aplikace jako Be My Eyes mohou využít GPT-4V k automatickému popisování fotek pro zrakově postižené.
 • Vyhledávání obrázků podle popisu – uživatel může zadat textový dotaz a GPT-4V vygeneruje nebo vyhledá odpovídající obrázky.
 • Odpovídání na otázky k obrázkům – modelovi lze položit otázku vztahující se k obrázku a on odpoví textově na základě vizuální informace.
 • Automatické titulky k videím – GPT-4V může generovat popisky k videím kombinací rozpoznávání obrazu a jazyka.
 • Interpretace grafů a vizualizací – porozumění grafům, schématům, diagramům a generování jejich popisu.
 • Faktchecking – ověřování pravdivosti informací v multimédiích pomocí kombinace textu a obrazu.
 • Generování meme obrázků – vytváření meme obrázků na základě textového zadání.
 • Rozšířená realita – doplňování reálného světa o textové popisky a informace identifikované ze snímků.

ChatGPT – další články

 

Novinky chat GPT-4

Aktualizace GPT-4 (2023)

Říjen 2023

Září 2023

 • ChatGPT má opět přístup k internetu. Vyhledávač Bing je integrován do nastavení, stejně jako pluginy a ADA. GPT již nebude mít data omezená pouze do září 2021.
 • ChatGPT vidí, slyší a mluví. Velký multimodální update, který přesouvá komunikaci od textu k hlasu a zároveň zavádí možnost vkládat fotky do chatu (mobilní zařízení).
 • Nově bude možné dávat pokyny DALL-3 (generátor obrázků) pomocí chatGPT.

Srpen 2023:

Chat GPT enterprise pro firmy – lepší zabezpečení i soukromí, neomezený vysokorychlostní přístup na GPT-4, delší vstupy, pokročilé možnosti dat a analýzy. Placená služba určená pro firmy.

Červenec 2023:

Zavádění vlastních pokynů pro přesnější určení následné konverzace, nastavení preferencí v beta verzi.

Přístup do API GPT-4 pro platící zákazníky.  Dále pak API GPT-3.5 Turbo, DALL·E a Whisper.

Květen 2023iOS app  chatGPT

Aktualizace 5. 4. 2023: OpenAI pracuje na zlepšení zabezpečení, ochraně dětí, respektování soukromí, zlepšování faktické přesnosti a na bezpečném ekosystému umělé inteligence.

Itálie dočasně zakázala ve své zemi používání chatGPT kvůli zneužití osobních dat. Porušení GDPR se momentálně prošetřuje.

Některé osobnosti z IT a vědecké sféry (včetně Elon Musk) apelují na to, aby se pozastavil vývoj AI alespoň na půl roku, aby se společnost mohla připravit na převratné změny.

23. 3. 2023: „Dnes začneme rozšiřovat přístup k pluginům alfa uživatelům a vývojářům z našeho pořadníku . Zatímco zpočátku budeme upřednostňovat malý počet vývojářů a uživatelů ChatGPT Plus, plánujeme postupem času zavést přístup ve větším měřítku.“

Co je chatGPT-4

ChatGPT-4 je nejnovější a nejvýkonnější verzí modelu generativního jazykového zpracování (GPT) od OpenAI. Má vylepšenou schopnost porozumění kontextu a vyšší úroveň přesnosti než jeho předchůdci.

Nový model byl oficiálně oznámen 13. 3. 2023.

Aktuálně pouze přístupné v placené verzi, nebo pro vybrané vývojáře.

Co umí Chat GPT 4

Chat GPT-4 může způsobit doslova revoluci ve světě informací, která je snad srovnatelná jen s vynálezem knihtisku, internetu a počítače.

Rozdíl je ovšem v tom, že vývoj internetu a počítačů pro koncové uživatele trval zhruba 20-30 let, zatímco vývoj GPT trval doposud kolem 4-5 let.

Nemluvě o tom, jaké raketové tempo nabral po zveřejnění prvního modelu pro koncové uživatele.

Rozdíl mezi chatGPT a chatGPT-4

Odpovídá chatGPT

Zde jsou některé z klíčových vlastností, které by ChatGPT-4 měl mít:

 1. Větší množství dat: ChatGPT-4 by měl být trénován na mnohem větším množství dat než jeho předchůdci, což by mělo vést k většímu porozumění kontextu a lepšímu výkonu při generování textu.
 2. Lepší porozumění kontextu: ChatGPT-4 by měl mít vylepšenou schopnost porozumění kontextu a schopnost předpovědět další slova na základě předchozích.
 3. Vyšší přesnost: ChatGPT-4 by měl mít vylepšenou přesnost v porovnání s předchozími verzemi a být schopen generovat text s větší přesností.
 4. Lepší přizpůsobivost: ChatGPT-4 by měl být schopen se přizpůsobit různým jazykům a úlohám, což by umožnilo jeho použití v různých oblastech, jako jsou například chatboty, strojový překlad, generování textu a další.
 5. Větší rozmanitost generovaného textu: ChatGPT-4 by měl být schopen generovat text s větší rozmanitostí a kreativitou, což by mohlo vést k většímu využití v oblastech, jako jsou například umělecké projekty nebo tvorba textů pro reklamu.

Zkrátka, ChatGPT-4 by měl být nejvýkonnější verzí modelu GPT, což by mělo vést k vylepšené schopnosti generovat text a porozumět kontextu, což by mohlo mít široké uplatnění v mnoha oblastech.

Shrnutí známých poznatků

 • Dostupný v placené verzi (chatGPT PRO)
 • Dokáže zpracovávat až 25 000 slov textu od uživatele
 • Být více kreativní (hudba, scénáře, stylu daného umělce)
 • Umí reagovat na odkazy, obrázky i videa
 • Umí řešit matematické úlohy
 • Je bezpečnější pro uživatele
 • Bing chat je postaven na chatGPT-4
 • Chat GPT-4 by měl mít brzo přístup na internet pomocí pluginů

 

Časté dotazy pro chatGPT-4:

(odpovídá chatGPT 4)

Jak dlouhé texty může generovat GPT 4?

Délka textu, který může GPT-4 generovat, závisí na několika faktorech, jako je konfigurace modelu, tokenový limit a hardwarová omezení. GPT-4 je schopen generovat texty různých délek, od krátkých odpovědí až po dlouhé články.

Jedním z omezení při generování textu s GPT-4 je tokenový limit, který určuje maximální počet tokenů (jednotky textu) pro jednu sekvenci. Pro generování delších textů musí model pracovat s omezením tokenů, aby zajistil koherentní a soudržný text. Tokenový limit může být nastaven na několik set nebo několik tisíc tokenů, v závislosti na potřebách a hardwarových omezeních.

Pokud potřebujete generovat delší texty, můžete to provést tím, že model necháte generovat text postupně, s přidáváním dalších částí, dokud není celý text dokončen. V takovém případě je důležité zajistit, aby model správně zachytil kontext předchozího textu, aby byl výstup koherentní a soudržný.

Je třeba poznamenat, že při generování delších textů může docházet ke ztrátě kvality a koherence, protože model může mít obtíže udržet kontext a zaměření přes velké množství tokenů. Kromě toho mohou být hardwarové nároky na generování velmi dlouhých textů vyšší, což může způsobit pomalejší odezvu a vyšší náklady na výpočetní zdroje.

 

V čem konkrétně se liší GPT 3 a GPT 4?

 1. Velikost modelu: GPT-4 je výrazně větší než GPT-3. Zatímco GPT-3 má 175 miliard parametrů, GPT-4 má ještě více parametrů, což vede k lepšímu chápání a generování textu. Velikost modelu zahrnuje architekturu, vrstvy, hloubku a šířku neuronových sítí.
 2. Výkon: Díky větší velikosti modelu a dalším vylepšením v tréninkových technikách je GPT-4 schopno dosahovat lepšího výkonu v řadě úloh, jako je generování textu, strojové překlady, otázky a odpovědi a mnoho dalších. GPT-4 vykazuje lepší schopnost chápat a generovat složitější a koherentnější text než GPT-3.
 3. Tréninková data: GPT-4 je trénován na větším a rozmanitějším datasetu než GPT-3. To zahrnuje širší spektrum textů z různých zdrojů, což zlepšuje schopnost modelu generovat relevantní a informačně bohaté odpovědi.
 4. Odolnost proti zkreslení: GPT-4 má vylepšené techniky pro snížení zkreslení a nežádoucího chování modelu. Díky zlepšeným tréninkovým a ladícím technikám je GPT-4 méně náchylný k produkci neetických, nevhodných nebo zkreslených výstupů.
 5. Interaktivita a kontext: GPT-4 má lepší schopnost udržovat koherentní konverzaci s uživatelem a rozumět kontextu. Model je navržen tak, aby byl schopen zacházet s více konkrétními scénáři a lépe reagovat na uživatelské vstupy.

Má chatGPT-4 přístup na internet?

Jsem AI model GPT-4, ale nemám přímý přístup na internet. Mé schopnosti a znalosti pocházejí z tréninkových dat, která byla shromážděna a zpracována před zářím 2021.

Nemohu prohledávat internet ani poskytovat aktuální informace nebo zprávy. Mohu však odpovědět na otázky a poskytnout informace založené na mých tréninkových datech.

V čem může AI do budoucna pomoci?

AI má skutečně obrovský potenciál pro pozitivní změny v mnoha oblastech. Uvedu několik dalších příkladů, kde by AI mohla přinést prospěch:

 1. Zemědělství: AI může zlepšit výnosy plodin a efektivitu zemědělství prostřednictvím přesného zemědělství, analýzy údajů o půdě a klimatu, automatizace zavlažování a sklizně.
 2. Energetika: AI může optimalizovat výrobu, distribuci a spotřebu energie, předpovědět výpadky, zlepšovat účinnost obnovitelných zdrojů a navrhovat energeticky úsporné technologie.
 3. Zdravotnictví: Kromě psychoterapie může AI pomáhat v diagnostice, vývoji léků, personalizaci léčby a monitorování pacientů.
 4. Řízení dopravy: AI může zlepšit dopravní systémy prostřednictvím predikce dopravních zácp, optimalizace tras a rozvoje autonomních vozidel.
 5. Finanční sektor: AI může zlepšit analýzu rizik, detekci podvodů, optimalizaci portfolií a automatizaci obchodování.
 6. Výzkum: AI může pomoci vědcům a výzkumným pracovníkům v analýze dat, identifikaci vzorců, předpovědi vývoje a urychlení objevů v různých disciplínách.
 7. Umění a kreativita: AI může sloužit jako nástroj pro umělce a tvůrce obsahu, napomáhající generování nových nápadů, skladeb, obrazů nebo textů.

Použití ChatGPT-4 v praxi

Postupně budu přidávat vlastní vyzkoušené či chystané postupy používání nástroje v praxi a ukázky práce s dalšími nástroji.

iOS hra

Jak vydělat peníze pomocí chatGPT (online)

 

ChatGPT-4 + Midjourney

 

Strategie, jak se pomocí chatGPT dostat ze 100 $ na 10 000 $

 

Jak integrovat chatGPT API do WordPress

 

ChatGPT – Twitter: Příklady z praxe

Obsah článku

Líbí se Vám obsah?

Odebírejte Newsletter, ať vám nic neunikne.

Odebírejte novinky ze světa AI

Chcete-li se přihlásit k odběru tohoto blogu a dostávat upozornění na nové příspěvky e-mailem, zadejte svou e-mailovou adresu.

Sledujte mě na sítích.

Odběr novinek AI

Odebírejte novinky ze světa AI

Chcete-li se přihlásit k odběru tohoto blogu a dostávat upozornění na nové příspěvky e-mailem, zadejte svou e-mailovou adresu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články