Rubriky
Technologie Umělá inteligence (AI)

ChatGPT 4 – Kompletní průvodce

Chat GPT-4 je doslova revoluční nástroj, který může změnit celé vnímání internetu, znalostí a celkové práce s informacemi a daty. V tomto průvodci budu postupně přidávat všechny informace, které seženu o chat GPT 4. Od vymezení pojmů, přes shrnutí poznatků, až po konkrétní příklady a ukázky používání v praxi.

Více o původním modelu chatGPT v předchozím článku.

ChatGPT 4 – obsah článku

Novinky chatGPT-4

Novinky chatGPT-4 (3/2023)

Pluginy pro vývojáře jsou nyní na čekací listině. Aktuálně pluginy používají např. tyto firmy: Expedia , FiscalNote , Instacart , KAYAK , Klarna , Milo , OpenTable , Shopify , Slack , Speak , Wolfram a Zapier .

Co-founder OpenAI ohledně novinek chatGPT-4, livestream (14. 3. 2023):

Co je chatGPT-4

ChatGPT-4 je nejnovější a nejvýkonnější verzí modelu generativního jazykového zpracování (GPT) od OpenAI. Má vylepšenou schopnost porozumění kontextu a vyšší úroveň přesnosti než jeho předchůdci.

Nový model byl oficiálně oznámen 13. 3. 2023.

Aktuálně pouze přístupné v placené verzi, nebo pro vybrané vývojáře.

Co umí ChatGPT 4

Chat GPT-4 může způsobit doslova revoluci ve světě informací, která je snad srovnatelná jen s vynálezem knihtisku, internetu a počítače.

Rozdíl je ovšem v tom, že vývoj internetu a počítačů pro koncové uživatele trval zhruba 20-30 let, zatímco vývoj GPT trval doposud kolem 4-5 let.

Nemluvě o tom, jaké raketové tempo nabral po zveřejnění prvního modelu pro koncové uživatele.

Rozdíl mezi chatGPT a chatGPT-4

Odpovídá chatGPT

Zde jsou některé z klíčových vlastností, které by ChatGPT-4 měl mít:

 1. Větší množství dat: ChatGPT-4 by měl být trénován na mnohem větším množství dat než jeho předchůdci, což by mělo vést k většímu porozumění kontextu a lepšímu výkonu při generování textu.
 2. Lepší porozumění kontextu: ChatGPT-4 by měl mít vylepšenou schopnost porozumění kontextu a schopnost předpovědět další slova na základě předchozích.
 3. Vyšší přesnost: ChatGPT-4 by měl mít vylepšenou přesnost v porovnání s předchozími verzemi a být schopen generovat text s větší přesností.
 4. Lepší přizpůsobivost: ChatGPT-4 by měl být schopen se přizpůsobit různým jazykům a úlohám, což by umožnilo jeho použití v různých oblastech, jako jsou například chatboty, strojový překlad, generování textu a další.
 5. Větší rozmanitost generovaného textu: ChatGPT-4 by měl být schopen generovat text s větší rozmanitostí a kreativitou, což by mohlo vést k většímu využití v oblastech, jako jsou například umělecké projekty nebo tvorba textů pro reklamu.

Zkrátka, ChatGPT-4 by měl být nejvýkonnější verzí modelu GPT, což by mělo vést k vylepšené schopnosti generovat text a porozumět kontextu, což by mohlo mít široké uplatnění v mnoha oblastech.

Shrnutí známých poznatků

 • Dostupný v placené verzi (chatGPT PRO)
 • Dokáže zpracovávat až 25 000 slov textu od uživatele
 • Být více kreativní (hudba, scénáře, stylu daného umělce)
 • Umí reagovat na odkazy, obrázky i videa
 • Umí řešit matematické úlohy
 • Je bezpečnější pro uživatele
 • Bing chat je postaven na chatGPT-4
 • Chat GPT-4 by měl mít brzo přístup na internet pomocí pluginů

Časté dotazy pro chatGPT-4:

(odpovídá chatGPT 4)

Jak dlouhé texty může generovat GPT 4?

Délka textu, který může GPT-4 generovat, závisí na několika faktorech, jako je konfigurace modelu, tokenový limit a hardwarová omezení. GPT-4 je schopen generovat texty různých délek, od krátkých odpovědí až po dlouhé články.

Jedním z omezení při generování textu s GPT-4 je tokenový limit, který určuje maximální počet tokenů (jednotky textu) pro jednu sekvenci. Pro generování delších textů musí model pracovat s omezením tokenů, aby zajistil koherentní a soudržný text. Tokenový limit může být nastaven na několik set nebo několik tisíc tokenů, v závislosti na potřebách a hardwarových omezeních.

Pokud potřebujete generovat delší texty, můžete to provést tím, že model necháte generovat text postupně, s přidáváním dalších částí, dokud není celý text dokončen. V takovém případě je důležité zajistit, aby model správně zachytil kontext předchozího textu, aby byl výstup koherentní a soudržný.

Je třeba poznamenat, že při generování delších textů může docházet ke ztrátě kvality a koherence, protože model může mít obtíže udržet kontext a zaměření přes velké množství tokenů. Kromě toho mohou být hardwarové nároky na generování velmi dlouhých textů vyšší, což může způsobit pomalejší odezvu a vyšší náklady na výpočetní zdroje.

V čem konkrétně se liší GPT 3 a GPT 4?

 1. Velikost modelu: GPT-4 je výrazně větší než GPT-3. Zatímco GPT-3 má 175 miliard parametrů, GPT-4 má ještě více parametrů, což vede k lepšímu chápání a generování textu. Velikost modelu zahrnuje architekturu, vrstvy, hloubku a šířku neuronových sítí.
 2. Výkon: Díky větší velikosti modelu a dalším vylepšením v tréninkových technikách je GPT-4 schopno dosahovat lepšího výkonu v řadě úloh, jako je generování textu, strojové překlady, otázky a odpovědi a mnoho dalších. GPT-4 vykazuje lepší schopnost chápat a generovat složitější a koherentnější text než GPT-3.
 3. Tréninková data: GPT-4 je trénován na větším a rozmanitějším datasetu než GPT-3. To zahrnuje širší spektrum textů z různých zdrojů, což zlepšuje schopnost modelu generovat relevantní a informačně bohaté odpovědi.
 4. Odolnost proti zkreslení: GPT-4 má vylepšené techniky pro snížení zkreslení a nežádoucího chování modelu. Díky zlepšeným tréninkovým a ladícím technikám je GPT-4 méně náchylný k produkci neetických, nevhodných nebo zkreslených výstupů.
 5. Interaktivita a kontext: GPT-4 má lepší schopnost udržovat koherentní konverzaci s uživatelem a rozumět kontextu. Model je navržen tak, aby byl schopen zacházet s více konkrétními scénáři a lépe reagovat na uživatelské vstupy.

Má chatGPT-4 přístup na internet?

Jsem AI model GPT-4, ale nemám přímý přístup na internet. Mé schopnosti a znalosti pocházejí z tréninkových dat, která byla shromážděna a zpracována před zářím 2021.

Nemohu prohledávat internet ani poskytovat aktuální informace nebo zprávy. Mohu však odpovědět na otázky a poskytnout informace založené na mých tréninkových datech.

Použití ChatGPT-4 v praxi

Postupně budu přidávat vlastní vyzkoušené či chystané postupy používání nástroje v praxi a ukázky práce s dalšími nástroji.

iOS hra

Jak vydělat peníze pomocí chatGPT (online)

ChatGPT-4 + Midjourney

Strategie, jak se pomocí chatGPT dostat ze 100 $ na 10 000 $

Jak integrovat chatGPT API do WordPress

ChatGPT – Twitter: Příklady z praxe

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *